Trang chủ > PHÒNG - CHỐNG COVID 19

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp kiểm soát dịch Covid-19

15/05/2021 08:47:14 AM
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công văn số 2926/UBND-DL1 về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.