Sản phẩm OCOP
Trứng vịt biển Đồng Rui - Sản phẩm OCOP của Tiên Yên
Xã đảo Đồng Rui không chí có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi vịt biển lấy trứng, từ một vài hộ nuôi nhỏ lẻ đến nay xã Đồng Rui có 30 hộ nuôi tập trung với tổng đàn trên 11 ngàn con mang lại thu nhập cao.

Tiên Yên: Phát triển và nâng cao các sản phẩm OCOP
Tiên Yên nổi tiếng với những sản vật có chất lượng, chiếm được sự tin tưởng, ủng hộ của người tiêu dùng. Đặc biệt, từ khi chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn, các nông sản của địa phương ngày càng được quan tâm, chú trọng đầu tư, nhằm xây dựng và khẳng định thương hiệu, vị thế trên thị trường.

Kẹo lạc hồng
Nhắc đến Tiên Yên, ngoài gà Tiên Yên, khau nhục… nhiều người còn biết thêm một đặc sản riêng có nữa của địa phương là kẹo lạc hồng. Từ bao đời nay, kẹo lạc hồng Tiên Yên đã cùng khau nhục, gà, trở thành “định danh” cho văn hoá ẩm thực giàu màu sắc và đậm đà truyền thống dân tộc của địa phương cửa ngõ vùng Đông Bắc.