Trang chủ > LỄ HỘI

Đặc sắc cuộc thi vấn đầu tại Lễ hội mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2023

30/10/2023 02:48:31 PM
Lần đầu tiên BTC đưa nội dung thi Vấn đầu vào thi trong Lễ hội, đây cũng là một điểm mới trong Lễ hội năm nay, cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về cuộc thi vấn đầu tại Lễ hội mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2023

 

Một số hình ảnh cuộc thi vấn đầu lần đầu tiên tại Lễ hội mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2023

 

Quang Hưng